Leerlingenraad

  • Waarom een leerlingenraad? 

– De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
– Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
– Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
– Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
– De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
– Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
– De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
– Bevorderen van actief burgerschap.
– De organisatie

  • In elke groep wordt er 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in  de leerlingenraad; 

– De laatste notulen worden gepubliceerd op deze website met eigen tabblad “leerlingenraad”;
– De leerlingenraad komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd;
– Bij elke vergadering is één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
– De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
– De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad;
– Leerlingenraad heeft een eigen stukje op de website met een foto van de leerlingenraad, een algemeen stukje en de notulen van de vergaderingen.  

  • Mogelijke onderwerpen waar de leerlingenraad over kan vergaderen:

– De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
– Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
– Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
– Het team kan bespreekpunten inbrengen;
– Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
– Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
– Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie;
– Advies bij de organisatie van het schoolreisje;
– Invulling geven aan schoolviering;
– Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
– Adviseren bij allerhande festiviteiten.